O nás

Ako to všetko začalo


Podľa zachovaných údajov to bol vlastne majer, ktorý patril Pálfyovcom. Pôvodne tam bol zájazdový hostinec s názvom "U zeleného stromu". Bol to ubytovací hostinec najmä pre furmanov, kde sa postarali aj o ustajnenie koní.


Koncom 19. stor. hostinec odkúpila rodina Wallnerovcov, ktorí pochádzali z dolného Rakúska a boli správcami na grófskych majetkoch v Rači.

V roku 1919 majer a hostinec už pod názvom Peklo odkúpil Tomáš Sedramac (podľa údajov jeho syna Miloša Sedramča a dcéry Anči Sedramacovej).

Ako posledný známy majiteľ bol pán Khandl.

Keď v roku 1840 začala premávka konskej železnice na trati Bratislava-Trnava, dva krát za deň, pri železničnej stanici v Rači bola prepriahacia stanica koní pre ťahanie vlaku, tzv. "koňka".

Odstavený povoz pred hostincom Peklo
Obraz namaľoval: Vojtech POLAKOVIČ

V rokoch meruôsmych (1848-1849) v priestoroch, kde sa teraz nachádza park "Ústavy SR" a pomník "Padlých" boli ubytovaní hurbanovskí dobrovoľníci v počte 1500 mužov, ktorí boli sem presídlení zo Stupavy. Z toho jedna stotina boli račanskí dobrovoľníci.

Dobrovoľníci tu aj skladali prísahu za prítomnosti Štúra, Hurbana a Hodžu.

(Z publikácie Ľudovít Havlovič: "RAČA Z dejín a pamiatok obce". Vydavateľstvo FB, Bratislava, 2002)